Prowadzenie Zespołów Tanecznych, specjalizacja: taniec towarzyski

Wydział Muzyki

oraz

Studium Kulturalno-Oświatowe UR

 

organizują nabór na

 

Studia Podyplomowe

Prowadzenie Zespołów Tanecznych

specjalizacja: Taniec towarzyski

 

 

 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkół oraz placówek oświatowych, studentów ostatnich lat studiów I lub II stopnia, a także dla wszystkich tych, którzy pragną wzbogacić wiedzę i poszerzyć umiejętności taneczne potrzebne do sprawnego wykonywania zadań instruktora i choreografa w dziedzinie tańca towarzyskiego.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwenci studiów posiadają uprawenienia do:

 • sprawnego i twórczego wykonywania zawodu instruktora tańca towarzyskiego
 • prowadzenia amatorskich par i formacji tanecznych
 • prowadzenia zajęć pozalekcyjnych o profilu tanecznym.

Kadra dydaktyczna

Przedmioty kierunkowe realizowane będą przez wybitnej klasy specjalistów z dziedziny tańca towarzyskiego: sędziego międzynarodowego mgra Romana Pawelca z Radomia i sędziego Kat. I mgra Łukasza Pawlaka z Lublina – trenerów, instruktorów tańca, mistrzów Polski w zawodowych i amatorskich parach tanecznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

Przedmioty uzupełniające prowadzone będą przez choreografów o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Program studiów

Program studiów uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca.

Po zaliczeniu przedmiotów określonych w programie nauczania, po zdaniu egzaminu dyplomowego i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia taneczne prowadzone są od podstaw.

Wykaz przedmiotów

 1. Przedmioty ogólne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Zarządzanie i marketing w kulturze
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Wiadomości o muzyce
 • Muzyka rozrywkowa
 1. Przedmioty specjalistyczne
 • Tańce standardowe z metodyką nauczania (walc wiedeński, walc angielski, tango, fokstrot, quicstep)
 • Tańce latynoamerykańskie z metodyką nauczania (cha cha, samba, rumba, jive, passo doble)
 • Technika tańca klasycznego z metodyką nauczania
 • Technika tańca jazzowego z metodyką nauczania
 • Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania
 • Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • Metodyka pracy z zespołem tanecznym
 • Metodyka nauczania Światowego Programu Tańca
 • Zespołowe formy tańca towarzyskiego
 • Kompozycja tańca
 • Historia tańca i baletu
 1. Przedmioty uzupełniające
 • Salsa z metodyką nauczania
 • Nowe formy taneczne z metodyką nauczania

 

Organizacja zajęć

Studia rozpoczynają się w marcu 2017 r. i trwają 2 semestry.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych w Budynku Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie studiów i zdanie egzaminu końcowego – dyplomowego.

Sposób zgłoszenia

 • Podanie kandydata na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na ww. studiach.

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Studium Kulturalno-Oświatowe, ul. Kasprowicza 1, 35- 959 Rzeszów

lub drogą elektroniczną: msko@ur.edu.pl

 

Maksymalna liczba osób w grupie to 30 studentów. W razie większej liczby kandydatów liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Termin pierwszych zajęć zostanie ustalony po skompletowaniu pełnej grupy studentów i podany na stronie internetowej.

 

Koszt studiów (2 semestry)

Koszt studiów wynosi: 3’600 zł.  + 30 zł. opłata za świadectwo. Isnieje możliwość płatności w ratach.

Wpłaty należy dokonywać na konto Wydziału Muzyki z dopiskiem: Studia Podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski.

Adres:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

 

Kontakt i informacje szczegółowe

Sekretariat Studium Kulturalno-Oświatowego

Tel.: (17) 872 18 76 (pn-pt w godz. 9.00-15.00)

Tel. kom.: 622 208 038

e-mail: msko@ur.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik

Studiów Podyplomowych

mgr Romuald Kalinowski