Repertuar

RepertuarDługoletnia, rzetelna praca kadry dydaktycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, jak również wysoki poziom szkolonych tancerzy, wokalistów i muzyków pozwoliły na zbudowanie profesjonalnego repertuaru artystycznego. Najważniejsze w nim miejsce zajmują polskie tańce narodowe w autorskich choreografiach i opracowaniach muzycznych. Program wzbogacają opracowane artystycznie suity tańców regionalnych, przyśpiewki i melodie z różnych regionów kraju oraz tańce polskie w formie towarzyskiej.

Do szczególnie ulubionych przez publiczność punktów programu artystycznego należą tańce i przyśpiewki innych narodów: suity tańców karpackich, rosyjskich i mołdawskich, a także liryczne, lecz pełne ekspresji przyśpiewki i melodie łemkowskie i huculskie. Wraz z polskimi tańcami narodowymi to właśnie te pozycje prezentowane w przepięknych choreografiach i w oryginalnych kostiumach ukazują specyfikę repertuarową i wyjątkowość Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”. Do śpiewu i tańca akompaniuje kapela Zespołu składająca się z profesjonalnie kształconych muzyków i studentów.

 

Repertuar artystyczny ZPiT „Resovia Saltans”

Tańce narodowe:

 • Polonez powitalny
 • Krakowiak
 • Kujawiak z oberkiem
 • Mazur z opery „Halka”
 • Mazur i polonez z okresu Księstwa Warszawskiego

Tańce regionalne:

 • Suita tańców rzeszowskich
 • Suita tańców lubelskich
 • Tańce Lachów Sądeckich
 • Suita tańców żywieckich
 • Tańce cieszyńskie
 • Tańce i przyśpiewki z regionu Podlasia

Tańce innych narodów:

 • Taniec rosyjski „Korobiejniki”
 • Tańce mołdawskie
 • Suita tańców karpackich
 • Taniec męski „Bukowiński kozak”

 

Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej

 

Repertuar kapeli i grupy wokalnej

 • Melodie i przyśpiewki ludowe z różnych regionów Polski i pogranicza kulturowego „Karpaty” w opracowaniu artystycznym