O Zespole

O Zespole

Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” jest opracowaną artystycznie grupą folklorystyczną reprezentującą Uniwersytet Rzeszowski, największą publiczną szkołę wyższą na Podkarpaciu. Działa w strukturach Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego. Od trzydziestu pięciu lat skupia młodzież akademicką i absolwentów różnych kierunków studiów, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem rozwijają swoje zdolności taneczne, wokalne i instrumentalno-muzyczne. Wielu z nich w czasie uczestnictwa w Zespole zdobywa dodatkowe wykształcenie z dziedziny szeroko pojętej kultury tanecznej. Nabycie kwalifikacji zawodowych umożliwa Studium Kulturalno-Oświatowe, oferując dwuletnie choreograficzne studia podyplomowe z zakresu tańca polskiego i tańca współczesnego.

Szkolenie w Zespole prowadzone jest w grupach tanecznych koncertowych i początkujących, grupie wokalnej i instrumentalno-muzycznej. Tancerze doskonalą swój warsztat ruchowy na zajęciach specjalistycznych z zakresu polskich tańców narodowych, regionalnych i tańców innych narodów, a  także w czasie zajęć z technik charakterystycznych, techniki tańca klasycznego i techniki wolnej z elementami współczesnych form tanecznych. To szerokie spektrum zajęć służy uzyskaniu cech niezbędnych do prezentowania wysokiego poziomu artystycznego: znakomitej sprawności tanecznej, pięknej estetyki ruchu, odpowiedniego wyrazu scenicznego i wrażliwości muzycznej. Nowatorskie opracowania choreograficzne i muzyczne, wysoki poziom techniki tanecznej grup koncertowych oraz oryginalne prezentacje przyśpiewek ludowych należą do największych atutów „Resovii Saltans”, podziwianych zarówno przez polską, jak i zagraniczną publiczność.