Kontakt

KontaktUniwersytet Rzeszowski

Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe

Zepół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”

35-310 Rzeszów, ul. Kasprowicza 1/4

Tel. 17 872 18 76

e-mail: msko@univ.rzeszow.pl