Historia

HistoriaZespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” powstał w 1975 roku jako reprezentacyjny zespół folklorystyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Inicjatorem powstania grupy byli Olgierd Pietrek i Jerzy Czarnosz. Autorem łacińskiej nazwy Zespołu, która w tłumaczeniu na język polski oznacza „Rzeszów tańczący”, był dziekan i prorektor ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof. dr hab. Stefan Reczek. Pierwszym kierownikiem artystycznym i choreografem została Bożena Niżańska. W następnych latach grupą kierowali choreografowie Ryszard Kapica i Romuald Kalinowski, który funkcję kierownika artystycznego Zespołu oraz kierownika Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego pełni po dzień dzisiejszy. Z Zespołem współpracowali również instruktorzy-choreografowie: Witold Kopa, Barbara Jarosz, Barbara Grabowska i Ewa Chmielarska. Kształcenie wokalne powierzono Ludwikowi Sowińskiemu. Grupę muzyczną prowadzili: Kazimierz Fic, Jan Babula, Marian Mosior i Jerzy Kozłowicz. Akompaniatorami byli Lidia Staszczyszyn, Janusz Rothbard i Leszek Wojtaszczyk. Funkcję kierownika organizacyjnego Zespołu sprawował Stanisław Wojtowicz.

Od początku swojej działalności „Resovia Saltans” cieszyła się dużą popularnością i uznaniem, zarówno w środowisku własnym, jak i zagranicą. Ogromne zaangażowanie wykonawców, a także solidna praca kadry dydaktycznej sprawiły, że Zespół odnosił liczne sukcesy zdobywając nagrody i wyróżnienia na wielu krajowych i międzynarodwych festiwalach folklorystycznych.

Dynamiczny rozwój Studium Kulturalno-Oświatowego oraz działającego w jego strukturach Zespołu nastąpił pod kierownictwem byłego tancerza i solisty „Resovii Saltans” Romualda Kalinowskiego, który zrestrukturyzował funkcjonujące od 1986 roku Studium Kulturalno-Oświatowe, powołał do życia Choreograficzne Studia Podyplomowe o specjalnościach taniec polski i taniec współczesny oraz wzbogacił repertuar artystyczny „Resovii Saltans” tworząc wiele nowych, autorskich kompozycji tanecznych.

W 2010 roku Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” obchodził Jubileusz 35-lecia działalności artystycznej. Trwające trzy dni uroczystości jubileuszowe objęły: prezentację wydanej specjalnie na tę okazję książki pt.: „Resovia Saltans 1975–2010. Taniec i życie” – publikacji upamiętniającej historię, działalność artystyczną i najciekawsze wydarzenia z życia Zespołu na przestrzeni 35 lat jego istnienia; koncert zespołów artystycznych prowadzonych przez Wychowanków Zespołu oraz uroczysty Jubileuszowy Koncert Galowy z udziałem przedstawicieli wszystkich pokoleń tancerzy, wokalistów i muzyków Zespołu Pieśni i Tańca „Resovii Saltans”.