Proces dydaktyczny i formy pracy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym w grupach ćwiczeniowych Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” dotyczą szerokiego zakresu tematyki tanecznej, wokalnej i muzycznej. Realizowane są one w grupach koncertowych i początkujących w ramach następujących przedmiotów:

 • polskie tańce narodowe z metodyką nauczania
 • polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • tańce wybranych regionów Polski /tańce rzeszowskie, lubelskie, sądeckie, żywieckie, śląskie, cieszyńskie, podlaskie, tańce Górali Podhalańskich/
 • tańce innych narodów /tańce rosyjskie, mołdawskie, karpackie, tańce Kozaków Bukowińskich/
 • zajęcia z techniki tańca klasycznego
 • zajęcia z techniki charakterystycznej
 • zajęcia z techniki wolnej

Zajęcia wokalne i emisja głosu obejmują kształcenie przygotowujące do pracy w grupie wokalnej – najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję do uczestnictwa w zajęciach grupy wokalnej Zespołu.
Zajęcia instrumentalno-muzyczne mają na celu przygotować uzdolnionych muzycznie studentów do grania w kapeli Zespołu.
Cały cykl kształcenia od najmłodszych do najstarszych stażem grup prowadzony jest systemem wyczynowym mającym na celu uzyskanie wysokiego stopnia przygotowania taneczno-artystycznego studenta. Zajęcia dla każej grupy obywają się w każdym roku akademickim dwa razy w tygodniu w zwiększonym wymiarze godzin. Dodatkowym elementem są obozy programowe organizowane w czasie przerwy międzysemestralnej, zajęcia weekendowe przed ważnymi koncertami, a także zgrupowania w okresie wakacji przed wyjazdami krajowymi i zagranicznymi Zespołu.
Ukoronowaniem pracy MSKO jest prezentacja programu artystycznego działającego w Studium Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” nie tylko na wielu koncertach, przeglądach, festiwalach i turniejach tańców polskich w kraju i zagranicą, ale również w czasie konferencji i seminariów naukowych, jubileuszy, okolicznościowych imprez kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski, województwo Podkarpackie i miasto Rzeszów.

Forma pracy Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego obejmuję sferę dydaktyczną i organizacyjną.

 

Sfera dydaktyczna

 • grupy początkujące

Wszechstronne kształcenie z zakresu różnych form tańca osiągane jest głównie poprzez techniki taneczne oraz proste etiudy składające się z podstawowych kroków i figur danego tańca. Celem jest przygotowanie studenta do wyczynowego systemu szkolenia tanecznego, tak w stopniu sprawności fizycznej, jak i wrażliwości artystycznej, niezbędnej do dalszego kształcenia na poziomie grup koncertowych. Na tym etapie szkolona jest duża ilość studentów. Najzdolniejsi otrzymują propozycję dalszego kształcenia w grupach koncertowych.

 • grupy koncertowe

Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z poszczególnych technik tańca i nauki poszczególnych suit tanecznych będących w repertuarze Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”. Celem jest uzyskanie jak naj­wyższego stopnia sprawności tanecznej, wrażliwości muzycznej, umiejętności wokalnych, estetyki ruchu oraz wyrazu scenicznego, czyli cech niezbędnych do prezentowania swoich umiejętności na scenie.

 • grupy wokalne

Praca nad właściwą emisją głosu, szkolenie w zakresie repertuaru wokalnego opartego głównie na pieśniach ludowych z różnych regionów Polski opracowanych artystycznie i pieśniach z pogranicza kulturowego Karpat, przygotowanie z zakresu odpowiedniej techniki tanecznej i wyrazu scenicznego pozwalające na właściwe zachowanie się na scenie i wykonywanie małych form choreograficznych w czasie śpiewu.

 • grupa muzyczna

Przygotowanie studentów do grania w kapeli opracowań muzycznych będących w repertuarze ZPiT „Resovia Saltans”.

 

Sfera organizacyjna

 • opracowanie programów kształceniana na instruktorskich kursach kwalifikacyjnych i choreograficznych studiach podyplomowych oraz ich organizacja
 • organizacja pracy artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”
 • organizacja spektakli tanecznych i koncertów dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, województwa Podkarpackiego, miasta Rzeszowa i różnych instytucji kulturalnych działających w Polsce południowo-wschodniej
 • organizacja krajowych i zagranicznych tournée artystycznych Zespołu