mgr Romuald Kalinowski

mgr Romuald Kalinowski

Kierownik Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, sędzia turniejowy tańców polskich w formie towarzyskiej, choreograf kategorii specjalnej „S”, twórca i kierownik choreograficznych studiów podyplomowych z dziedziny tańca polskiego i tańca współczesnego, wykładowca w Instytucie Historii na kierunku Kulturoznawstwo, w Instytucie Muzyki, w Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym oraz na choreograficznych studiach podyplomowych, promotor prac dyplomowych z zakresu polskich tańców narodowych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: polskie tańce narodowe z metodyką nauczania, metodyka pracy z zespołem tanecznym, prowadzenie zespołów artystycznych, kompozycja tańca, ruch sceniczny. Jest reżyserem koncertów jubileuszowych i wszystkich programów artystycznych ZPiT „Resovia Saltans”. W swoim dorobku twórczym posiada wiele autorskich opracowań choreograficznych dla innych zespołów polskich /ZPiT Igloopolnie, ZPiT Karpaty działającego w WSIiZ w latach 2002-2012/, a także dla wielu zespołów polonijnych. Od 2008 r. jest dyrektorem 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego realizowanego corocznie w lipcu w Rzeszowie. Ze Studium Polonijnym związany był od samego początku jego istnienia jako wykładowca przedmiotów: polskie tańce narodowe z metodyką nauczania i kompozycja tańca.

Do szczególnych osiągnięć w pracy artystycznej zalicza:

  • reżyserię koncertów powitalnych na Światowych Festiwalach Polonijnych w latach 1986 i 1989 z udziałem polskich zespołów artystycznych, m.in. ZPiT „Resovia Saltans”
  • główną reżyserię Światowego Festiwalu Polonijnego w Rzeszowie w 1996 r. /
  • współrealizację koncertów na Światowych Festiwalach Polonijnych w latach 1999 i 2008
  • reżyserię koncertu w Operze Lwowskiej w 2008 r. organizowanego przez Konsulat Polski we Lwowie dla władz oraz Polonii tego miasta
  • scenariusz i reżyserię spektaklu poświęconego 40-leciu Światowych Festiwali Polonijnych zrealizowanego na rynku rzeszowskim w 2009 r.
  • scenariusz i reżyseria Koncertu Powitalnego dla uczestników Światowego Festiwalu Polonijnego w Rzeszowie w 2011 r.