mgr inż. Ewa Rembisz

Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz choreograficznych studiów podyplomowych o specjalności: taniec polski, organizowanych przez Międzywydziałowe Studium  Kulturalno –Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na przestrzeni 10 lat choreograf zespołów tańca współczesnego i nowoczesnego.

 Od 2013 roku  instruktor i choreograf w ZPiT UR „Mała Resovia Saltans”,  a od 2014 roku instruktor techniki tańca grupy podstawowej  „C” ZPiT UR „Resowia Saltans”.

W swojej pracy twórczej stworzyła wiele opracowań artystycznych o charakterze ludowym dla zespołów takich jak: „Mali Hyżniacy” GOK w Hyżnem /2008-2013/, „Chmielnickie Kłosy” Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku /2005-2014/.

W 2013 roku odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.