dr Jadwiga Madej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (filologia germańska), nauczyciel, instruktor-choreograf, tancerka w Zespole Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, absolwentka choreograficznych studiów podyplomowych o specjalności: taniec polski i taniec współczesny organizowanych przez Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2001 roku jest pracownikien naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykłada w Instytucie Filologii Germańskiej, w Instytucie Historii na kierunku Kulturoznawstwo, w Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym oraz na choreograficznych studiach podyplomowych pod nazwą: Prowadzenie Zespołów Tanecznych, specjalność: Taniec polski i Taniec współczesny. Prowadzi zajęcia m. in. z historii tańca i baletu, teorii tańca, techniki charakterystycznej, wyrazu scenicznego, polskich tańców narodowych i regionalnych, polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej, realioznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckojęzycznych. Twórca opracowań choreograficznych dla Polonijnego ZPiT „Piast” w Szwajcarii. Od 2011 roku jest instruktorem-choreografem w ZPiT UR „Resovia Saltans”, w którym prowadzi grupę konccertową „B” i szkoli szkoli pary turniejowe tańców polskich w formie towarzyskiej w kategorii czwartej i piątej. Dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Polski w tańcach narodowych w formie towarzyskiej w kat. VI (2010, 2011). Od 2011 roku jest członkinią Polskiego Forum Choreologicznego. Opublikowała arykuły: „Szwajcarski folklor taneczny. Tradycja i współczesność” (PFCH,  2012) oraz „Motywy ludowej kultury tanecznej we współczesnej sztuce tanecznej na przyładzie twórczości artystycznej Sjoukje Benedictus” (2013).