Cele i oferta kształcenia

Oferta kształcenia w Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym skierowana jest do studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego wszystkich lat i kierunków studiów. Jest to jedyna oferta kształcenia młodzieży akademickiej na Uniwersytecie, która daje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie szeroko pojętej sztuki tanecznej. Oferta dydaktyczna obejmuje:

 • szkolenie w grupach ćwiczeniowych Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”
  • grupy koncertowe
  • grupy początkujące
  • grupa par turniejowych
  • grupy wokalne
  • grupa muzyczna
 • kształcenie na instruktorskich kursach kwalifikacyjnych i choreograficznych studiach podyplomowych pod nazwą:
  • Prowadzenie zespołów tanecznych, specjalizacja: Tańce polskie
  • Prowadzenie zespołów tanecznych, specjalizacja: Taniec współczesny

Regularny udział w zajęciach tanecznych Zespołu jest podstawą do otrzymania zaliczenia z przedmiotu wychowanie fizyczne, obowiązkowego dla studentów pierwszego roku. Zasady te obowiązują od wielu lat również w przypadku uczestnictwa w zajęciach tanecznych Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”. Zarządzenie w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkom grup szkoleniowych Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” działających w Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym „Resovia Saltans” wprowadził i zatwierdził w 1985 roku Prorektor ds. nauczania doc. dr hab. Marian Bobran.

Dydaktyka prowadzona przez Studium Kulturalno-Oświatowe ma na celu rozwijanie umiejętności taneczno-artystycznych uzdolnionej młodzieży akademickiej:

 • nabycie i doskonalenie umiejętności tanecznych z zakresu polskich tańców narodowych, tańców regionalnych, tańców innych narodów i technik tanecznych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i prawidłowej emisji głosu
 • doskonalenie umiejętności instrumentalno-muzycznych (przygotowanie do grania w kapeli)

Nabywając wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne z dziedziny tańca polskiego studenci wzbogacają swoją wiedzę na temat polskiej kultury narodowej i folkloru, pielęgnują i propagują w sposób świadomy tradycję polską i uczą się do niej szacunku. Wiedza praktyczna z zakresu tańców obcych narodów umożliwia studentom zapoznanie się z kulturą odmienną od rodzimej. Stają się oni uwrażliwieni na kulturę ludową innych narodów i rozwijają tolerancję wobec różnic kulturowych. Czynnik społeczno-wychowawczy kształcenia młodzieży w Studium Kulturalno-Oświatowym odgrywa więc równie ważną rolę, co jego aspekt artystyczny.