Materiały szkoleniowe

 

W tym miejscu będą zamieszczane kolejne wersje materiałów do szkoleń w ramach projektu POWR.03.05.00-00-z050/17 "Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia"