Kursy certyfikowane

 

 

Lp. Autor Tytuł Liczba godzin LMS Data certyfikacji
1. Agnieszka Pawłowska Administracja publiczna i samorząd terytorialny 15 Moodle 2018-02-05
2. Agnieszka Pawłowska Administracja publiczna 30 Moodle 2018-02-05
3. Katarzyna Kłosowska-Lasek Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej 2 Moodle 2018-02-05
4. Magdalena Michniewicz

Język angielski specjalistyczny C1 - IT

30 Moodle 2018-12-06
5. Katarzyna Kłosowska-Lasek Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej 5 Moodle 2019-02-12
6. Antoni Seredyński

Testy sprawności fizycznej w służbach mundurowych

5 Moodle 2019-06-12
7. Jan Gałkowski

Seminarium licencjackie z pracy socjalnej: struktura pracy licencjackiej

4 Moodle 2019-09-24
8. Bernadetta Wojtuń-Sikora

Ocena wpływu tańca na sprawność motoryczną dzieci w wieku 8 do 10 lat

2 Moodle 2021-01-08
9. Wacław Kruk

Zdrowie publiczne

25 Moodle 2021-02-25
10. Wacław Kruk

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

30 Moodle 2021-06-29
11. Wacław Kruk

Elementy profesjonalizmu

12 Moodle 2021-09-06
12. Magdalena Trinder
 
Introduction to Social Psychology
 
20 Moodle 2024-06-26