Cele i zadania UCKO

 

  1. Zarządzanie systemami informatycznymi i administrowanie platformami do prowadzenia kształcenia na odległość.
  2. Wsparcie techniczne oraz doradztwo (metodyczne i prawne) dla pracowników Uniwersytetu zamierzających wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne w pracy dydaktycznej oraz naukowej.
  3. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu i pomoc przy projektowaniu, tworzeniu oraz publikowaniu multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej.
  4. Realizacja nagrań wideo realizowanych szkoleń z zakresu obsługi platform e-learningowych.
  5. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, umożliwiających realizację zajęć w trybie zdalnym.