Zajęcia na odległość

 

Na platformie ClickMeeting w czasie rzeczywistym mogą być prowadzone wykłady, ćwiczenia, seminaria i konsultacje.
Możliwości usługi to m.in.: grupy do 100 osób, przekaz audiowideo, współdzielona tablica, prezentacja pulpitu wykładowcy, chat, korzystanie z urządzeń mobilnych.
Aktualizowany harmonogram zajęć i możliwość rejestracji nowych są dostępne pod adresem:

 http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/ucko/harmonogram-webinarow.