Zarządzanie

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Mgr inż. Ryszard Bachórz
Przygotowania, realizacja i rozliczanie inwestycji w tym współfinansowanych z funduszy UE oraz wniosków z dotacji celowych.

2. Dr Ćwirlej-Sozańska
Administracji, zarzadzania i rozliczania projektów celowych.

3. Prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber
Przedsiębiorczość i bezrobocie - możliwości aktywności zawodowej. Społeczna odpowiedzalność biznesu. Społeczeństwo sieci. Badania nad społeczeństwem informacyjnym.

4. Dr inż. Dorota Jankowska
Modelowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Badania demograficzne i infrastruktury społecznej i technicznej oraz rynku pracy.

5. Mgr Urszula Kudyba
Przygotowanie projektów dofinansowanych z funduszy UE. Organizacja konferencji i szkoleń.

6. Dr Katarzyna Puchalska
Handel zagraniczny - technika i organizacja, inwestycje zagraniczne, przepływy kapitału.

7. Dr Bożena Sowa
Finanse, rachunkowość (księgi rachunkowe, księgi podatkowe), sprawozdawczość finansowa i podatkowa.