Socjologia

SOCJOLOGIA

1. Prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber
Przedsiębiorczość i bezrobocie - możliwości aktywności zawodowej. Społeczna odpowiedzalność biznesu. Społeczeństwo sieci. Badania nad społeczeństwem informacyjnym.

2. Dr Krystyna Leśniak-Moczuk
Badania rynku pracy i bezrobocia. Ruchy społeczne kobiet.

3. Dr Barbara Marek-Zborowska
Badania rynku pracy, przedsiębiorczości, problemów kobiet i równość płci.

4. Dr hab. Zbigniew Rykiel
Geopolityka. Gospodarka przestrzenna. Działalność redakcyjna.