Rolnictwo

ROLNICTWO

1. Dr hab. Joanna Kostecka
Gospodarka odpadami, zrównoważony rozwój, kompostowanie i wermikompostowanie odpadów, badania gleb.