Prawo

PRAWO

1. Mgr Tomasz Miśko
Prawo konkurencji, prawo handlowe, prawo gospodarcze, arbitraż, mediacja.

2. Dr hab. Prof. UR Jan Olszewski
Prawo konkurencji, prawo gospodarcze, prawo lotnicze, arbitraż, mediacja, prawo handlowe, prawna regulacja handlu zagranicznego.

3. Dr Beata Sagan
Prawo budowlane, prawna regulacja funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń, prawo zamówień publicznych.

4. Mgr Jakub Sznajder
Prawo lotnicze, prawo cywilne.

5. Dr Roman Uliasz
Prawo handlowe, prawo cywilne, sporządzanie umów w wersjach dwujęzycznych, prawo spółek kapitałowych, arbitraż.

6. Mgr Dominika Wapińska
Prawo budowlane, prawo handlowe, prawo gospodarcze, arbitraż i mediacja.