Pedagogika

PEDAGOGIKA

1. Dr hab. Aleksander Marszałek
Projektowanie, ocena: systemów szkoleń, w tym e-learningowych, materiałów dydaktycznych, technicznych środków dydaktycznych.