Medycyna

MEDYCYNA

1. Dr n. med. Edyta Barnaś
Ginekologia.

2. Dr n. med. Monika Binkowska-Bury
Medycyna społeczna. Organizacja ochrony zdrowia. Zdrowie publiczne. Zachowania zdrowotne w różnych grupach wiekowych;kształcenie na kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, dietetyka; medycyna społeczna; promocja zdrowia w społecznościach lokalnych; socjologiczno-pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki;

3. Dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
Fizjoterapia i rehabilitacja.

4. Dr n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki
Diagnostyka i terapia osób z chorobami ośrodkowego układy nerwowego.

5. Dr n. med. Jan Gawełko
Radioterapia onkologiczna, organizacja ochrony zdrowia. Aparatura medyczna; organizacja kształcenia w zakresie elektroradiologii; epidemiologia chorob onkologicznych. Dozymetria; tele i brachyterapia; źródła promieniowania stosowane w medycynie.

6. Dr n. med. Dorota Gutkowska
Higiena. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych.

7. Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
medycyna ogólna, pediatria, zdrowie publiczne, farmakologia, medycyna farmaceutyczna, przemysł farmaceutyczny, zielarstwo, polityka zdrowotna, zarządzanie w ochronie zdrowia, prawo medyczne, e-medycyna, media a zdrowie, filozofia i etyka w medycynie, strategia, planowanie i socjologia w medycynie.

8. Dr hab. n. med. Bożena Karczmarek-Borowska
Nauki medyczne.

9. Dr hab. n. med. Bartosz Korczowski
Pediatria.

10. Dr n. med.Elżbieta Kraśnianin
Położnictwo.

11. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
Nauki medyczne.

12. Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski
Nauki medyczne.

13. Dr n. med. Małgorzata Marć
Medycyna społeczna, pielęgniartwo, komunikowanie interpersonalne, zdrowie publiczne. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu stanu zdrowia dzieci i młodzieży; Komunikowanie w pielęgniarstwie, historia pielęgniarstwa; kształcenie pielęgniarek.

14. Dr hab. n. med. Artur Mazur
Pediatria. Endokrynologia.

15. Mgr Dorota Ozga
Pielęgniarstwo, pielęgniarstwo ratunkowe, anestezjologiczne i intensywnej opieki. Ratownictwo medyczne.

16. Dr n. o kult. fiz. Teresa Pop
Diagnostyka i terapia osób z chorobami ośrodkowego układy nerwowego.

17. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
Nauki medyczne.

18. Dr hab. n. med.Sławomir Snela
Ortopedia.

19. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha
Pediatria, gastroenterologia. Żywienie, rozwój dietetyki, profilaktyki zyweniowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej.