Matematyka

MATEMATYKA

1. Dr hab. Rostysław Hryniv
Zastosowania teorii operatorów.