Marketing

MARKETING

1. Dr Grzegorz Hajduk
Ilościowe i jakościowe badania marketingowe, plany marketingowe, strategie promocyjne, strategie pozycjonowania marki, kształtowanie wizerunku organizacji.