Inne dziedziny

AUDYTING

1. Dr Piotr Potera
Bilanse zapotrzebowania ciepła i mocy, charakterystyka energetyczna, audyty i świadectwa energetyczne budynków.