Historia

HISTORIA

1. Prof. dr hab. Jerzy Motylewicz
Dokumentacji historycznej obiektów budowlanych, uwarunkowań historycznych stosunków społecznych i etnicznych, neografii, historii kancelarii miejskich, geografii historyczej.

2. Dr hab. Jan Pisuliński
Stosunki polsko-ukraińskie, historia Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

3. Dr hab. Adrian Uliasz
Historia kultury, historia polityczna, kulturoznawstwo, politologia, bibliotekoznawstwo, mniejszości narodowe, religijne i wyznaniowe, kultura książki, prasy i mediów, biografistyka historyczna.

4. Dr Andrzej Zapałowski
Stosunki miedzynarodowe, stosunki polsko-ukraińskie, historia regionalna Europy środkowo-wschodniej.