Fizyka

FIZYKA

1. Prof. Mikołaj Berchenko
Fizyka i chemia powierzchni, mikroelektronika.

2. Dr Rafał Hakalla
Analiza spektralna atmosfery; analiza spektralna składu chemicznego żywności; badanie zanieczyszczeń produktów przemysłu lotniczego i samochodowego. Badania i monitoring radioaktywnego skażenia środowiska.

3. Dr hab. Jerzy Mizia
Fizyka ciała stałego, elektromagnetyzm, właściwości materiałów.

4. Dr Piotr Potera
Inżynieria materiałów laserowych. Spektroskopia optyczna.Badanie właściwości optycznych ciał stałych i cieczy. Badania defektów i centrów barwnych w kryształach i szkłach. Wpływ czynników zewnętrznych na materiały laserowe.

5. Dr hab. Wojciech Rdzanek
Wibroakustyka, analiza teoretyczna i badania.

6. Dr Ireneusz Stefaniuk
Inżynieria materiałowa/spektroskopia. Badania defektów i centrów paramegnetycznych w kryształach, półprzewodnikach i ceramikach, badanie wolnych rodników oraz badania stabilności antyoksydacyjnej, badania kompleksów paramagnetycznych.

7. Dr Grzegorz Wisz
Technologia wytwarzania cienkich warstw (półprzewodniki nieorganiczne i organiczne, warstwy ochronne). Badania nieniszczące. Systemy akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych. Informatyczne systemy medyczne. Platformy edukacyjne e-learning.