Biologia

BIOLOGIA

1. Dr Ewa Kukuła
Mikrobiologia środowiska. Monitoring i ocena jakości mikrobiologicznej wody, powietrza, żywności.

2. Dr hab. Krzysztof Kukuła
Ochrona ekosystemów wodnych; ochrona i funkcjonowanie obszarów przyrodniczo cennych; rekultywacja wód powierzchniowych; renaturyzacja cieków wodnych.

3. Mgr Grzegorz Pitucha
Inwentaryzacja fauny, monitoring populacji zwierząt.

4. Prof. dr hab. inż. Roman Reszel
Ocena oddziaływania różnych czynników na środowisko. Inwentaryzacja pomników przyrody.

5. Mgr Mateusz Wolanin
Botanika - inwentaryzacja florystyczna (rośliny naczyniowe).