Aktualności

Współpraca z firmą Open Labotec sp. z o.o.

Współpraca ta koncentrować się  będzie przede wszystkim na budowaniu relacji z kadrą naukową Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w następujących obszarach:

 

  • realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w naukach farmaceutycznych i medycznych;  
  • organizacja i promocja warsztatów z kreatywnego podejścia do tworzenia innowacji w obszarze wyrobów medycznych i farmaceutycznych skierowanych do pracowników naukowych oraz studentów UR;  
  • ocena potencjału oraz opracowanie strategii wdrożenia rynkowego projektów o charakterze badawczo-naukowym opracowywanych przez zespoły naukowców UR;  
  • promowanie przez Strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego;  
  • animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego. 

Otwartość obu stron na tę współpracę jest dobrą wróżbą na przyszłość.

 

wstecz