Kwestura

Kwestor
mgr Marzena Filipek
pokój nr 144
tel.: +48 17 872 10 09
e-mail: mfilipek@ur.edu.pl

 

Zastępca Kwestora
mgr inż. Jolanta Inglot
pokój nr 1
tel.: +48 17 872 14 67
e-mail: jinglot@ur.edu.pl

 

Działy i Sekcja w Kwesturze
Dział Finansowy
Dział Księgowości i Kosztów
Dział Płac
Sekcja Rozliczeń Umów Cywilno-Prawnych