Aktualnie realizowane projekty NCN

1 Identyfikacja składowych stylu życia warunkujących kondycję zdrowotną pielęgniarek
Konkurs MINIATURA 7
Numer 2023/07/X/NZ7/01367
Kierownik dr Anna Bartosiewicz
Kwota 12.474 zł.
Okres realizacji 28.11.2023 - 27.11.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
2 Neolit Tracji Egejskiej
Konkurs MINIATURA 7
Numer 2023/07/X/HS3/01581
Kierownik projektu dr Maciej Dębiec
Kwota 28.809 zł.
Okres realizacji 28.11.2023 - 27.11.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistcznych, Instytut Archeologii
3 Wpływ stabilizacji związków polifenolowych pestek głogu (Crataegus L.) na żywotność ludzkich komórek.
nowotworowych jelita grubego
Konkurs MINIATURA 7
Numer 2023/07/X/NZ9/01102
Kierownik dr Natalia Żurek
Kwota 49.500 zł.
Okres realizacji 28.11.2023 - 27.11.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
4 Ocena reakcji pszenżyta tetraploidalnego na stres oksydacyjny spowodowany działaniem metali ciężkich
Konkurs MINIATURA 7
Numer 2023/07/X/NZ9/00415
Kierownik dr Marta Jańczak-Pieniążek
Kwota 23.166 zł
Okres realizacji 05.09.2023 - 04.04.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych
Instytut Nauk Rolnicznych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
5 Bacillus subtilis jako nowy czynnik kontroli biologicznej mszyc
Konkurs OPUS 24
Numer 2022/47/B/NZ9/03472
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Jagielloński - Lider
Uniwersytet Rzeszowski - Partner
Kierownik projektu dr hab. Anna Michalik
Kierownik z UR dr hab. prof. UR Roma Durak
Kwota całkowita 1.607.902 zł
Kwota dla UR 750.420 zł
Okres realizacji 06.07.2023 - 05.07.2027
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodnicznych, Instytut Biologii
6 Opracowanie specyficznej procedury kalibracji analitycznej jako fundamentalny
etap decydujący o sukcesie analizy toksykologicznej zanieczyszczeń
pierwiastkowych produktów farmaceutycznych techniką pXRF w kontekście
toksykologii regulacyjnej
Konkurs MINIATURA 7
Numer 2023/07/X/NZ7/00056
Kierownik dr hab. prof. UR Kamil Jurowski
Kwota 49.115 zł
Okres realizacji 30.05.2023 - 29.05.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
7 Kontrolowana infekcja wirusowa jako czynnik modyfikujący potencjał prozdrowotny wybranych roślin jadalnych– aspekty molekularne i biochemiczne
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ9/00970
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Lider
Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań - Partner
Uniwersytet Rzeszowski - Partner
Kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
Kierownik z UR dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta
Kwota całkowita 1.294.915 zł
Kwota dla UR 68.550 zł
Okres realizacji 17.02.2023 - 16.02.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
8 Grzybowe substancje bioaktywne o ukierunkowanym potencjale prozdrowotnym – rola interakcji, biodostępności i bioprzyswajalność jako czynników kreujących funkcjonalność mikrokapsułkowanych dodatków funkcjonalnych w modelu in vitro i in vivo
Konkurs OPUS 23
Numer 2022/45/B/NZ9/01892
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Lider
Uniwersytet Rzeszowski - Partner
Kierownik projektu dr hab. Michał Świeca
Kierownik z UR dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta
Kwota całkowita 1.426.620 zł
Kwota dla UR 189.220 zł
Okres realizacji 20.01.2023 - 19.01.2027
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
9 Rozliczalność władz lokalnych. Raport i debata o stanie gminy jako narzędzie rozliczalności
Konkurs OPUS 23
Numer 2022/45/B/HS5/00084
Kierownik prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
Kwota 374 801 zł
Okres realizacji 16.01.2023 - 15.01.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce
10 Program dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora
Konkurs Program dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora
Numer 2022/01/NZ8/00014
Kierownik mgr Iryna Miedviedieva/dr hab. prof. UR Ewa Węgrzyn
Kwota 60.000,00
Okres realizacji 01.10.2022 - 30.09.30.09.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
11 Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS
Konkurs MINIATURA 6
Numer 2022/06/X/NZ5/01633
Kierownik dr Rafał Podgórski
Kwota 38 138 zł
Okres realizacji 23.11.2022 - 22.11.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
12 Ocena właściowości bakteriostatycznych wyciągó liści paulowni (Paulownia spp.) jako naturalnych środków ochrony roślin
Konkurs MINIATURA 6
Numer 2022/06/X/NZ9/01612
Kierownik dr Beata Jacek
Kwota 25 681 zł
Okres realizacji 23.11.2022 - 22.11.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
13 Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/HS3/02545
Kierownik dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn
Kwota 982 000 zł
Okres realizacji 22.07.2022 - 21.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
14 Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ7/02129
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Rzeszowski - Lider
Uniwersytet Warszawski - Partner
Sieć Badawcza Łukasiecz - Instytut Metali Niezależnych Gliwice - Partnner
Kierownik projektu dr hab. prof. UR Maciej Wnuk
Kwota całkowita 2 191 240 zł
Kwota dla UR 1 441 400 zł
Okres realizacji 15.07.2022 - 14.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
15 Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ2/02210
Kierownik dr hab. prof. UR Anna Lewińska
Kwota 1 629 200 zł
Okres realizacji 07.07.2022 - 06.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
16 Wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu (Quercus robur) w post-rolniczych krajobrazach Europy Środkowowschodniej
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ9/01861
Kierownik dr hab. inż. prof. UR Andrzej Bobiec
Kwota 1 332 450 zł
Okres realizacji 07.07.2022 - 06.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych,
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
17 Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
Konkurs program NCN dla naukowców z Ukrainy
Numer 2022/01/3/NZ8/00103
Kierownik / Opiekun dr Oksana Petrusha / dr hab. prof. UR Agata Znamirowska-Piotrowska
Kwota 130 000 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.05.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
18 Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
Konkurs program NCN dla naukowców z Ukrainy
Numer 2022/01/3/NZ9/00186
Kierownik / Opiekun dr Inna Zinchenko Bobel / dr Greta Adamczyk
Kwota 110 000 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.05.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
19 Wzorce zmienności morfologicznej i genetycznej wyspowych populacji Gentiana cruciata L. w Polsce południowo-wschodniej
Konkurs MINIATURA 6
Numer 2022/06/X/NZ8/00013
Kierownik dr Tomasz Wójcik
Kwota 47 410 zł
Okres realizacji 02.06.2022 - 01.06.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych,
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
20 Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne
Konkurs OPUS 21
Numer 2021/41/B/NZ5/01676
Konsorcjum - podmioty Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Lider
Pomoski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Partner
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum - Partner
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych - Partner
Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Zachurzok
Kierownik z UR prof. dr hab. Artur Mazur
Kwota całkowita 1 842 280 zł
Kwota dla UR 188 760 zł
Okres realizacji 07.02.2022 - 06.02.2025
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
21 Konstruowanie oraz właściowości rekombinowanych drożdżowych szczepów produkujących bakteryjne antybiotyki rozeoflawinę oraz aminoryboflawinę
Konkurs OPUS 21
Numer 2021/41/B/NZ1/01224
Kierownik prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
Kwota 1 365 100 zł
Okres realizacji 11.01.2022 - 10.01.2025
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
22 Migranci i zbieracze. Przyczynek do badań lokalnej gospodarki i stosunków społecznych  współczesnej karpackiej wsi
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/HS3/01208
Kierownik dr Tomasz Kosiek
Kwota 38 807 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.12.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
23 Otrzymywanie i ocena aktywności biologicznej nowych biotynylowanych analogów flawonoidów chmielu
Konkurs SONATA 16
Numer 2020/39/D/NZ9/02023
Kierownik dr hab. inż. Monika Stompor-Gorący
Kwota 769 454 zł
Okres realizacji 18.10.2021 - 17.10.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
24 Pozamitochondrialna generacja reaktywnych form tlenu a metabolizm energetyczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ3/00162
Kierownik dr inż. Roman Maślanka
Kwota 49 940 zł
Okres realizacji 01.10.2021 - 31.03.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
25 Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarczxe w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku
Konkurs SONATA 16
Numer 2020/39/D/HS3/01298
Kierownik dr Joachim Popek
Kwota 308 549 zł
Okres realizacji 01.10.2021 - 30.09.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
26 Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy
Konkurs OPUS 20
Numer 2020/39/B/HS5/00037
Kierownik dr Agata Ludera-Ruszel
Kwota 129 654 zł
Okres realizacji 07.07.2021 - 06.07.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
27 Genetyczna kontrola metabolizmu oraz fermentacji alkoholowej pentoz (D-ksyloza, L-arabinoza) u termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha
Konkurs OPUS 19
Numer 2020/37/B/NZ1/02232
Kierownik prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
Kwota 1 669 200 zł
Okres realizacji 15.02.2021 - 14.02.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
28 Synteza z kontrolą kształtu katalizatorów PtRu w formie nanoramek - określenie zależności pomiędzy kształtem nanokatalizatorów, a aktywnością elektrochemiczną w reakcji utleniania etanolu
Konkurs SONATINA 4
Numer 2020/36/C/ST5/00510
Kierownik dr inż. Grzegorz Gruzeł
Kwota 426 413 zł
Okres realizacji 09.10.2020 - 08.10.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych
29 Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej – połączone badania in vitro i in silico
Konkurs OPUS 17
Numer 2019/33/B/NZ9/02186
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Lider
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Partner
Uniwersytet Rzeszowski - Partner
Kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
Kierownik z UR dr hab. Ireneusz Kapusta
Kwota całkowita 935 300 zł
Kwota dla UR 53 225 zł
Okres realizacji 25.02.2020 - 24.02.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
30 Riccobono Seminar – amerykańskie spojrzenie na prawo rzymskie (badania porównawcze)
Konkurs MINIATURA 3
Numer 2019/03/X/HS5/00005
Kierownik dr Wojciech Kosior
Kwota 35 200 zł
Okres realizacji 20.12.2019 - 06.07.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
31 Środowisko i kultura graweckich i epigraweckich zbieraczy i łowców w dolinie Środkowego Dniestru
Konkurs OPUS 16
Numer 2018/31/B/HS3/03125
Kierownik dr hab. Marta Połtowicz-Bobak
Kwota 570 184 zł
Okres realizacji 02.09.2019 - 01.09.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
32 Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC
Konkurs OPUS 15
Numer 2018/29/B/HS3/01166
Kierownik prof. dr hab. Małgorzata Rybicka
Kwota 960 720 zł
Okres realizacji 24.01.2019 - 23.01.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
33 Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego – etap I: badania terenowe
Konkurs OPUS 14
Numer 2017/27/B/HS3/01460
Kierownik prof. dr hab. Sylwester Czopek
Kwota 1 383 200 zł
Okres realizacji 06.06.2018 - 05.01.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
34 Badania wysokiej rozdzielczości widm mgławic międzygwiezdnych i laboratoryjnych widm siarczków metali przejściowych
Konkurs OPUS 13
Numer 2017/25/B/ST9/01524
Kierownik prof. dr hab. Jacek Krełowski
Kwota 687 600 zł
Okres realizacji 26.02.2018 - 25.02.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodnicznych, Instytut Nauk Fizycznych
35 Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych
Konkurs OPUS 13
Numer 2017/25/B/ST5/00497
Kierownik dr hab. Robert Pązik
Kwota 1 873 116 zł
Okres realizacji 01.01.2018 - 09.01.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
36 Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych
Konkurs OPUS 13
Numer 2017/25/B/NZ2/01983
Kierownik dr hab. Maciej Wnuk
Kwota 1 432 920 zł
Okres realizacji 03.01.2018 - 02.01.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
37 Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S) – Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy
Konkurs PRELUDIUM 12
Numer 2016/23/N/NZ4/01337
Kierownik dr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
Kwota 149 976 zł
Okres realizacji 13.09.20217 - 12.03.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
38 Antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych
Konkurs SONATA BIS 6
Numer 2016/22/E/NZ7/00641
Kierownik prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz
Kwota 1 668 800 zł
Okres realizacji 27.03.2017 - 26.09.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia