Pobyty naukowe

Decyzją Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wszystkie sprawy związane z pobytami naukowymi podejmowane będą każdorazowo przez właściwego Prorektora Kolegium.