Aktualnie realizowane projekty MEiN i NCN

logoncn-poziom.png [28.06 KB]

1 Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS
Konkurs MINIATURA 6
Numer 2022/06/X/NZ5/01633
Kierownik dr Rafał Podgórski
Kwota 38 138 zł
Okres realizacji 23.11.2022 - 22.11.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
2 Ocena właściowości bakteriostatycznych wyciągów liści paulowni (Paulownia spp.) jako naturalnych środków ochrony roślin 
Konkurs MINIATURA 6
Numer 2022/06/X/NZ9/01612
Kierownik dr Beata Jacek
Kwota 25 681 zł
Okres realizacji 23.11.2022 - 22.11.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
3 Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/HS3/02545
Kierownik dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn
Kwota 982 000 zł
Okres realizacji 22.07.2022 - 21.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
4 Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ7/02129
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Rzeszowski - Lider
Uniwersytet Warszawski - Partner
Sieć Badawcza Łukasiecz - Instytut Metali Niezależnych Gliwice - Partnner
Kierownik projektu dr hab. prof. UR Maciej Wnuk
Kwota całkowita 2 191 240 zł
Kwota dla UR 1 441 400 zł
Okres realizacji 15.07.2022 - 14.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
5 Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ2/02210
Kierownik dr hab. prof. UR Anna Lewińska
Kwota 1 629 200 zł
Okres realizacji 07.07.2022 - 06.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
6 Wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu (Quercus robur) w post-rolniczych krajobrazach Europy Środkowowschodniej
Konkurs OPUS 22
Numer 2021/43/B/NZ9/01861
Kierownik dr hab. inż. prof. UR Andrzej Bobiec
Kwota 1 332 450 zł
Okres realizacji 07.07.2022 - 06.07.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych,
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
7 Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
Konkurs program NCN dla naukowców z Ukrainy 
Numer 2022/01/3/NZ8/00103
Kierownik / Opiekun dr Oksana Petrusha / dr hab. prof. UR Agata Znamirowska-Piotrowska
Kwota 130 000 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.05.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
8 Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
Konkurs program NCN dla naukowców z Ukrainy 
Numer 2022/01/3/NZ9/00186
Kierownik / Opiekun dr Inna Zinchenko Bobel / dr Greta Adamczyk
Kwota 110 000 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.05.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
9 Wzorce zmienności morfologicznej i genetycznej wyspowych populacji Gentiana cruciata L. w Polsce południowo-wschodniej
Konkurs MINIATURA 6
Numer 2022/06/X/NZ8/00013
Kierownik dr Tomasz Wójcik
Kwota 47 410 zł
Okres realizacji 02.06.2022 - 01.06.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych,
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
10 Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne
Konkurs OPUS 21
Numer 2021/41/B/NZ5/01676
Konsorcjum - podmioty Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Lider
Pomoski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Partner
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum - Partner
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych - Partner
Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Zachurzok
Kierownik z UR prof. dr hab. Artur Mazur
Kwota całkowita 1 842 280 zł
Kwota dla UR 188 760 zł
Okres realizacji 07.02.2022 - 06.02.2025
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
11 Konstruowanie oraz właściowości rekombinowanych drożdżowych szczepów produkujących bakteryjne antybiotyki rozeoflawinę oraz aminoryboflawinę
Konkurs OPUS 21
Numer 2021/41/B/NZ1/01224
Kierownik prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
Kwota 1 365 100 zł
Okres realizacji 11.01.2022 - 10.01.2025
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
12 Modulacja sekrecji insuliny i odpowiedzi na stres ER przez metylotransferazy 5-metylocytozyny RNA w komórkach beta trzustki in vitro
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ3/01000
Kierownik dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala
Kwota 49 995 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
13 Ocena koncentracji oraz funkcji biologicznych wyselekcjonowanych kolistych cząsteczek RNA w osoczu pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ2/01697
Kierownik dr Marek Cieśla
Kwota 49 346 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
14 Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ3/01210
Kierownik dr inż. Anna Deręgowska
Kwota 49 500 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
15 Migranci i zbieracze. Przyczynek do badań lokalnej gospodarki i stosunków społecznych  współczesnej karpackiej wsi
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/HS3/01208
Kierownik dr Tomasz Kosiek
Kwota 38 807 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.06.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
16 Stworzenie i walidacja nowego wzoru do obliczania Podstawowej Przemiany Materii u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ7/01187
Kierownik dr Edyta Łuszczki
Kwota 5 390 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
17 Zmiany populacyjne oraz migracje w późnym neolicie na przykładzie ludzkich materiałów osteologicznych z cmentarzyska w Sadowiu na Wyżynie Sandomierskiej
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/HS3/01850
Kierownik dr Wojciech Pasterkiewicz
Kwota 47 086 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 14.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
18 Właściwości przeciwwirusowe odmianowych miodów podkarpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiego miodu spadziowego
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ9/00465
Kierownik dr Dorota Grabek-Lejko
Kwota 48 901 zł
Okres realizacji 02.11.2021 - 01.11.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
19 Otrzymywanie i ocena aktywności biologicznej nowych biotynylowanych analogów flawonoidów chmielu
Konkurs SONATA 16
Numer 2020/39/D/NZ9/02023
Kierownik dr hab. inż. Monika Stompor-Gorący
Kwota 769 454 zł
Okres realizacji 18.10.2021 - 17.10.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
20 Pozamitochondrialna generacja reaktywnych form tlenu a metabolizm energetyczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae
Konkurs MINIATURA 5
Numer 2021/05/X/NZ3/00162
Kierownik dr inż. Roman Maślanka
Kwota 49 940 zł
Okres realizacji 01.10.2021 - 31.03.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
21 Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarczxe w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku
Konkurs SONATA 16
Numer 2020/39/D/HS3/01298
Kierownik dr Joachim Popek
Kwota 308 549 zł
Okres realizacji 01.10.2021 - 30.09.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
22 Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy
Konkurs OPUS 20
Numer 2020/39/B/HS5/00037
Kierownik dr Agata Ludera-Ruszel
Kwota 129 654 zł
Okres realizacji 07.07.2021 - 06.07.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
23 Genetyczna kontrola metabolizmu oraz fermentacji alkoholowej pentoz (D-ksyloza, L-arabinoza) u termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha
Konkurs OPUS 19
Numer 2020/37/B/NZ1/02232
Kierownik prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
Kwota 1 669 200 zł
Okres realizacji 15.02.2021 - 14.02.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
24 Kulturowe i prawne determinanty dawstwa komórek rozrodczych w Japonii
Konkurs MINIATURA 4
Numer 2020/04/X/HS5/00237
Kierownik dr Rafał Łukasiewicz
Kwota 12 250 zł
Okres realizacji 16.10.2020 - 18.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
25 Synteza z kontrolą kształtu katalizatorów PtRu w formie nanoramek - określenie zależności pomiędzy kształtem nanokatalizatorów, a aktywnością elektrochemiczną w reakcji utleniania etanolu
Konkurs SONATINA 4
Numer 2020/36/C/ST5/00510
Kierownik dr inż. Grzegorz Gruzeł
Kwota 426 413 zł
Okres realizacji 09.10.2020 - 08.10.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych
26 Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badanie wstępne społeczności lokalnych dawnych pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego
Konkurs MINIATURA 4
Numer 2020/04/X/HS3/00003
Kierownik dr Dominik Porczyński
Kwota 18 492 zł
Okres realizacji 01.10.2020 - 21.04.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych
27 Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu
Konkurs OPUS 18
Numer 2019/35/B/NZ9/01552
Kierownik dr inż. Tomasz Piechowiak
Kwota 205 212 zł
Okres realizacji 27.07.2020 - 26.01.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
28 Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej – połączone badania in vitro i in silico
Konkurs OPUS 17
Numer 2019/33/B/NZ9/02186
Konsorcjum - podmioty Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Lider
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Partner
Uniwersytet Rzeszowski - Partner
Kierownik projektu prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
Kierownik z UR dr hab. Ireneusz Kapusta
Kwota całkowita 935 300 zł
Kwota dla UR 53 225 zł
Okres realizacji 25.02.2020 - 24.02.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
29 Riccobono Seminar – amerykańskie spojrzenie na prawo rzymskie (badania porównawcze)
Konkurs MINIATURA 3
Numer 2019/03/X/HS5/00005
Kierownik dr Wojciech Kosior
Kwota 35 200 zł
Okres realizacji 20.12.2019 - 07.04.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
30 Rozkaz w prawie karnym międzynarodowym na przykładzie orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii
Konkurs MINIATURA 3
Numer 2019/03/X/HS5/01390
Kierownik dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka
Kwota 9 637 zł
Okres realizacji 19.12.2019 - 21.02.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
31 Środowisko i kultura graweckich i epigraweckich zbieraczy i łowców w dolinie Środkowego Dniestru
Konkurs OPUS 16
Numer 2018/31/B/HS3/03125
Kierownik dr hab. Marta Połtowicz-Bobak
Kwota 570 184 zł
Okres realizacji 02.09.2019 - 01.09.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
32 Mechanizmy regulatorowe zaangażowane w nadprodukcję ryboflawiny u flawinogennych drożdży Candida famata
Konkurs OPUS 15
Numer 2018/29/B/NZ1/01497
Kierownik prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
Kwota 975 600 zł
Okres realizacji 13.02.2019 -12.02.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
33 Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC
Konkurs OPUS 15
Numer 2018/29/B/HS3/01166
Kierownik prof. dr hab. Małgorzata Rybicka
Kwota 960 720 zł
Okres realizacji 24.01.2019 - 23.01.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
34 Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego – etap I: badania terenowe
Konkurs OPUS 14
Numer 2017/27/B/HS3/01460
Kierownik prof. dr hab. Sylwester Czopek
Kwota 1 383 200 zł
Okres realizacji 06.06.2018 - 05.06.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
35 Badania wysokiej rozdzielczości widm mgławic międzygwiezdnych i laboratoryjnych widm siarczków metali przejściowych
Konkurs OPUS 13
Numer 2017/25/B/ST9/01524
Kierownik prof. dr hab. Jacek Krełowski
Kwota 687 600 zł
Okres realizacji 26.02.2018 - 25.02.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodnicznych, Instytut Nauk Fizycznych
37 Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych
Konkurs OPUS 13
Numer 2017/25/B/ST5/00497
Kierownik dr hab. Robert Pązik
Kwota 1 873 116 zł
Okres realizacji 01.01.2018 - 09.01.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
38 Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych
Konkurs OPUS 13
Numer 2017/25/B/NZ2/01983
Kierownik dr hab. Maciej Wnuk
Kwota 1 432 920 zł
Okres realizacji 03.01.2018 - 02.01.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii
39 Funkcjonowanie osadnictwa trypolskiego w północnej Mołdawii pomiędzy 3450/3300-3000/2900 cal. BC. Próba rekonstrukcji dynamiki czasowej kontaktów kulturowych
Konkurs PRELUDIUM 12
Numer 2016/23/N/HS3/00254
Kierownik mgr Kamil Karski
Kwota 138 840 zł
Okres realizacji 09.10.2017 - 16.08.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
40 Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S) – Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy
Konkurs PRELUDIUM 12
Numer 2016/23/N/NZ4/01337
Kierownik dr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
Kwota 149 976 zł
Okres realizacji 13.09.20217 - 12.03.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
41 Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych
Konkurs PRELUDIUM 12
Numer 2016/23/N/HS3/00666
Kierownik dr Wojciech Rajpold
Kwota 78 600 zł
Okres realizacji 17.08.2017 - 16.08.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
42 Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw
Konkurs SONATA 12
Numer 2016/23/D/HS4/03007
Kierownik dr hab. Barbara Fura
Kwota 91 440 zł
Okres realizacji 17.07.2017 - 16.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów
43 Przeciwciała przeciwko anty-citrulinowanym chemoinom i ich rola w patofizjologii, diagnostyce i prognozowaniu klinicznym w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Konkurs OPUS 12
Numer 2016/23/B/NZ5/02627
Kierownik dr Oleksandr Korchynskyy
Kwota 1 058 600 zł
Okres realizacji 14.07.2017 - 13.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
44 Antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych
Konkurs SONATA BIS 6
Numer 2016/22/E/NZ7/00641
Kierownik prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz
Kwota 1 668 800 zł
Okres realizacji 27.03.2017 - 26.03.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia
45 Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwoju i terapii depresji
Konkurs OPUS 11
Numer 2016/21/B/NZ7/01623
Kierownik dr hab. Magdalena Sowa-Kućma
Kwota 994 800 zł
Okres realizacji 14.02.2017 - 13.08.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
46 Modyfikacja procesu starzenia się komórek in vitro przez inhibitory nieenzymatycznych modyfikacji białek
Konkurs OPUS 9
Numer 2015/17/B/NZ3/03731
Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Kwota 636 600 zł
Okres realizacji 18.01.2016 -17.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia

Logo_ministerstwo_poziom_PL.png [270.16 KB]

1 Child Research and Education Congress
Konkurs Doskonała Nauka - wsparcie konferencji naukowych
Numer DKN/SP/547893/2022
Kierownik dr Mariola Kinal
Kwota 98 450 zł
Okres realizacji 01.12.2022 - 30.11.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
2 Słownik biograficzny polskich pisarek emingracyjnych 1939 - 1989
Konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer NPRH/DN/SP/49560/2021/10
Kierownik prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Kwota 661 415 zł
Okres realizacji 20.09.2022 - 20.09.2027
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
3 Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/547402/2022/2022
Kierownik prof. dr hab. Paweł Grata
Kwota 412 850 zł
Okres realizacji 01.09.2022 - 31.08.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
4 INTERNETOWY SERWIS EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - platforma współpracy nauki ze społeczeństwem
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/551978/2022/2022
Kierownik dr hab. prof. UR Radosław Grabowski
Kwota 391 710,70 zł
Okres realizacji 20.07.2022 - 19.07.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
5 Ex oriente lux - modernizacja i umiędzynarodowienie badań nad dziedzictem Polski Wschodniej
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/543907/2021/2022
Kierownik dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn
Kwota 1 025 225 zł
Okres realizacji 01.07.2022 - 30.06.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
6 OBSERWATORIUM MIASTA - platforma współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/544076/2021/2022
Kierownik dr hab. prof. UR Sabina Grabowska
Kwota 425 212,50 zł
Okres realizacji 02.05.2022 - 01.05.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce
7 Kannabinoidy i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - wsparcie terapii z użyciem aplikacji FRIEND.LY
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/535279/2022
Kierownik dr Agnieszka Rynkiewicz
Kwota 40 641 zł
Okres realizacji 04.04.2022 - 03.04.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medyczynych, Instytut Nauk Medycznych
8 Akademicki Sport Integracyjny
Konkurs Społeczna odpiwiedzialność nauki
Numer SONP/SP/514443/2021
Kierownik dr Janusz Zieliński
Kwota 285 179 zł
Okres realizacji 15.12.2021 - 15.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medyczynych, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
9 Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomiczej Galicji i II RP jako element dziedzictwa narodowego
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/529324/2021/2021
Kierownik prof. dr hab. Roman Pelczar
Kwota 159 785 zł
Okres realizacji 01.12.2021 - 30.11.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
10 Młodzi odkrywcy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Konkurs Społeczna odpiwiedzialność nauki
Numer SONP/SP/512075/2021
Kierownik dr Tomasz Warchoł
Kwota 179 757,60 zł
Okres realizacji 01.12.2021 - 30.11.2023
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
11 Experientaial learning - budowa systemu mentoringowego w organizacji studenckiej
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/496133/2021
Kierownik dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz
Kwota 45 930 zł
Okres realizacji 09.06.2021 - 08.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów
12 Rozszerz swoją wyobraźnię
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/496115/2021
Kierownik dr Tomasz Warchoł
Kwota 60 600 zł
Okres realizacji 28.05.2021 - 27.05.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
13 Charekteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/496155/2021
Kierownik dr Renata Wojnarowska-Nowak
Kwota 70 000 zł
Okres realizacji 24.05.2021 - 23.05.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych
14 Opracowanie nanonośnika dla wektora plazmidowego wyciszającego IncRNA CCAT-2 w komórkach NDRP
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/496400/2021
Kierownik prof. dr hab. Jacek Tabarkiewicz
Kwota 58 600 zł
Okres realizacji 24.05.2021 - 23.05.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
15 Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentalnych
Konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer 11H 18 0344 86
Kierownik dr hab. Marcin Wołoszyn
Kwota 520 910 zł
Okres realizacji 05.12.2018 - 04.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
16 Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka (1884 – 1945)
Konkurs Diamentowy grant
Numer DI2017 000247
Kierownik mgr Bartłomiej Krzych
Kwota 180 000 zł
Okres realizacji 07.09.2018 - 06.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Filozofii
MKiDN_kolor.png [18.99 KB] NID-655.png [55.31 KB]
1 Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2 jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej
Konkurs Program Ochrona zabytków archeologicznych
Numer 6099/21/FPK/NID
Kierownik dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak
Kwota 101 000 zł
Okres realizacji 02.01.2021 - 15.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii