Aktualnie realizowane projekty MNiSW

1 Międzynarodowa konferencja naukowa: "Multifunctional farming: landscape, people, food, and ecology"
Konkurs Doskonała Nauka II
Numer KONF/SP/0127/2023/01
Kierownik dr hab. inż. prof. UR Andrzej Bobiec
Kwota 128.796,24 zł
Okres realizacji 01.12.2023 - 30.11.2025
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych
Instytut Nauk Rolnicznych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
2 Znaczenie klinicznych i genetycznych czynników ryzyka w przewlekłej białaczce limfocytowej
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/571057/2023
Kierownik prof. dr hab. Mirosław Markiewicz - Studenckie Koło Naukowe Hematologii
Kwota 66.800 zł
Opis Celem projektu jest próba stworzenia nowego modelu prognostycznego złożonego z klasycznych oraz nowych czynników ryzyka u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. W szczególności obiecujące może okazać się wytypowanie zestawu markerów cytogenetyczno-molekularnych, których wykorzystanie poprawi obecną stratyfikację prognostyczną pacjentów.
Okres realizacji 19.05.2023 - 18.05.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
3 Bezwektorowa modyfikacja mikroalg w celu uzyskania innowacyjnego źródła składników bioaktywnych
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/570714/2023
Kierownik dr Daniel Broda - Studenckie Koło Naukowe BIO-TECH
Kwota 70 000 zł
Opis Celem projektu jest zainteresowanie studentów kierunku biotechnologia badaniami, których przedmiotem są mikroalgi. W szczególności badaniami w zakresie pozyskiwania nowych organizmów, ich identyfikacji, modyfikacji, charakterystyki oraz testowania ich potencjału praktycznego wykorzystania.
Okres realizacji 28.04.2023 - 27.04.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biotechnologii
4 Toksykowigilancja i prewencja zatruć oraz pierwsza pomoc w zatruciach
ksenobiotykami mającymi aktualne znaczenie kliniczne w Polsce
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/570184/2023
Kierownik dr hab. Kamil Jurowski - Studenckie Koło Naukowe MŁODYCH TOKSYGOLOGÓW "PARACELSUS"
Kwota 64.950  zł
Opis Przedmiotem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnych warunków do realizacji innowacyjnych zadań badawczych w zakresie aktualnych wyzwań związanych z ksenobiotykami mającymi kliniczne znaczenie w Polsce. Przedmiot projektu będzie realizowany na trzech płaszczyznach (luki w zakresie wiedzy praktycznej, która w Polsce jest bardzo słabo rozwinięta) oddziałując na społeczeństwo globalnie: toksykowigilancja, prewencja zatruć, pierwsza pomoc w zatruciach.
Okres realizacji   28.04.2023 - 27.04.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut  Nauk Medycznych
5 Galicja. Studia i materiały
Konkurs Rozwój czasopism naukowych
Numer RCN/SP/0351/2021/1
Kierownik dr hab. prof. UR Szczepan Kozak
Kwota 80.000 zł
Okres realizacji 30.12.2022 - 30.12.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
6 Tematy i konteksty
Konkurs Rozwój czasopism naukowych
Numer RCN/SP/0338/2021/1
Kierownik prof. dr hab. Marek Stanisz
Kwota 44.600 zł
Okres realizacji 01.12.2022 - 30.11.2024
Nazwa jednostki  
7 UR Journal of Humanities and Social Sciences
Konkurs Rozwój czasopism naukowych
Numer RCN/SP/0211/2021/1
Kierownik prof. dr hab. Paweł Grata
Kwota 68.000 zł
Okres realizacji 01.12.2022 - 30.11.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
8 Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii COVID-19
Konkurs Społeczna odpiwiedzialność nauki
Numer SONP/547533/2022
Kierownik dr Marian Rzepko
Kwota 413.030 zł
Okres realizacji 01.12.2022 - 01.04.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
9 Child Research and Education Congress
Konkurs Doskonała Nauka - wsparcie konferencji naukowych
Numer DKN/SP/547893/2022
Kierownik dr Mariola Kinal
Kwota 98 450 zł
Okres realizacji 01.12.2022 - 30.11.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
10 Polscy bohaterowie, innowatorzy, modernizatorzy, wynalazcy i ich wkład w rozwój społeczeństwa
Konkurs Społeczna odpowiedzialność nauki
Numer SONP/SP/547116/2022
Kierownik dr Jarosław Kinal
Kwota 99.000 zł
Okres realizacji 17.10.2022 - 16.10.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
11 Słownik biograficzny polskich pisarek emingracyjnych 1939 - 1989
Konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer NPRH/DN/SP/49560/2021/10
Kierownik prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Kwota 661 415 zł
Okres realizacji 20.09.2022 - 20.09.2027
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
12 Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/547402/2022/2022
Kierownik prof. dr hab. Paweł Grata
Kwota 412 850 zł
Okres realizacji 01.09.2022 - 31.08.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
13 INTERNETOWY SERWIS EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - platforma współpracy nauki ze społeczeństwem
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/551978/2022/2022
Kierownik dr hab. prof. UR Radosław Grabowski
Kwota 391 710,70 zł
Okres realizacji 20.07.2022 - 19.07.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych
14 Ex oriente lux - modernizacja i umiędzynarodowienie badań nad dziedzictem Polski Wschodniej
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/543907/2021/2022
Kierownik dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn
Kwota 1 025 225 zł
Okres realizacji 01.07.2022 - 30.06.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii
15 OBSERWATORIUM MIASTA - platforma współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem
Konkurs Nauka dla społeczeństwa
Numer NdS/544076/2021/2022
Kierownik dr hab. prof. UR Sabina Grabowska
Kwota 425 212,50 zł
Okres realizacji 02.05.2022 - 01.05.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce
16 Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772 - 1918).
Konkurs Doskonała Nauka - wsparcie konferencji naukowych
Numer DNK/SP/548241/2022
Kierownik dr Agnieszka Kawalec
Kwota 173.800 zł
Okres realizacji 24.10.2022 - 23.10.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
17 W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX - XXI wieku
Konkurs Szlakami Polski Niepodległej
Numer 0036/SPN01/17/2018
Kierownik prof. dr hab. Paweł Grata
Kwota 1.365.819 zł
Okres realizacji 11.06.2018 - 10.06.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii
18 Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego.
Konkurs Nauka dla społeczeństwa II
Numer Nds-II/SP/0236/2023/01
Kierownik dr n. farm. Rafał Podgórski
Kwota 1 158 578,20 zł.
Opis Celem projektu jest:
• szczegółowa identyfikacja oraz pomiar wskaźników pozwalających ocenić stan psychomotoryczny i fizyczny organizmu oraz prognozować negatywne następstwa zdrowotne u uczestników projektu,
• stworzenie w oparciu o modele uczenia maszynowego optymalnego profilu kandydata do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych,
• stworzone w oparciu o modele uczenia maszynowego realizujące predykcję wystąpienia zaburzeń zdrowotnych w oparciu o mierzone w projekcie parametry- testu przesiewowego, dającego możliwość wczesnej diagnostyki chorób związanych z wykonywanym zawodem w jej początkowych etapach przed wystąpieniem objawów klinicznych oraz towarzyszących powikłań.
Okres realizacji 05.02.2024 - 04.08.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych
19 Obserwatorium dostępności usług publicznych.
Konkurs Nauka dla społeczeństwa II
Numer Nds-II/SP/0089/2023/01
Kierownik dr Hubert Kotarski
Kwota 930 765,00 zł.
Okres realizacji 21.11.2023 - 20.12.2025
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych
20 Wiarygodność pomiarów nierówności powierzchni na micro-CT (Tomo-Surf)
Konkurs Polska Metrologia II
Numer Polska METROLOGIA II nr 5/2023
Kierownik dr hab. Rafał Reizer, prof. UR
Kwota dofinansowania 798 540,16 zł.
Kwota dla UR 174 190,72 zł.
Okres realizacji 01.03.2024 - 28.02.2026
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Inżynierii Materiałowej
21 Burzliwe pogranicze Europy centralnej i wschodniej we wczesnej epoce żelaza(VII-V wiek p.n.)
Konkurs Nauka dla Społeczeństwa II
Numer Nds-II/SP/0583/2021/01
Kierownik dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR
Kwota dofinansowania 1 161 600,00 zł.
Okres realizacji 12.03.2024 - 11.03.2027
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii