Dział Kształcenia Podyplomowego

 

Dział Kształcenia Podyplomowego
ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52
tel.: +48 17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl

 

Pełna oferta studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia realizowanych
na Uniwersytecie Rzeszowskim znajduje się na stronie

podyplomowe.ur.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr inż. Oskar Kaczorowski
tel.: +48 17 872 11 14
e-mail: okaczorowski@ur.edu.pl

mgr Paulina Łabaziewicz
tel.: +48 17 872 11 48
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl

mgr Iwona Grzegorzak
tel.: +48 17 872 10 96
e-mail: igrzegorzak@ur.edu.pl

 

Do zakresu zadań Działu Kształcenia Podyplomowego należy w szczególności

 • koordynacja spraw związanych z tworzeniem studiów podyplomowych i innych form kształcenia podyplomowego,

 • promocja oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach,

 • rekrutacja uczestników na studia podyplomowe i inne formy kształcenia,

 • nadzór nad prawidłowością działania systemu elektronicznej rejestracji uczestników na studia,

 • bieżący kontakt z kandydatami na studia, uczestnikami oraz absolwentami,

 • koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem obsługi administracyjnej studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w tym prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów,

 • kontrola wypełniania warunków formalnych przez uczestników studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia, w tym wnoszonych przez nich opłat,

 • analiza projektów unijnych i innych adaptacji oferty programowej UR na potrzeby aplikowania,

 • administracja stronami internetowymi dotyczącymi oferty studiów podyplomowych i innych form kształcenia,

 • przygotowywanie umów z uczestnikami oraz z osobami zaangażowanymi w proces dydaktyki,

 • wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z raportowaniem POL-on,

 • prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia.