UNIWERSYTET RZESZOWSKI // INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023