PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE JM REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PROF. SYLWESTRA CZOPKA