Promocje doktorów i doktorów habilitowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim // 2020