PROF. PRZEMYSŁAW CZARNEK // JUBILEUSZ XX-LECIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO