PROF. PAWEŁ GRATA // JUBILEUSZ XX-LECIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO