PROF. ALEKSANDER BOBKO // JUBILEUSZ XX-LECIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO