POŁOŻNICTWO // KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH // UNIWERSYTET RZESZOWSKI