PIOTR PILCH // JUBILEUSZ XX-LECIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO