Ogłoszenie wyników wyborów na stanowisko Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego