Najlepszy dyplom Instytutu Sztuk Pięknych 2021 // Nagroda im. Jerzego Panka