Kolegium Nauk Przyrodniczych - Inauguracja Roku akademickiego 2021/22