KIERUNEK STUDIÓW MECHATRONIKA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM