"CZEPKOWANIE" ABSOLWENTEK PIELĘGNIARSTWA // ROCZNIK 2021