BOGDAN RZOŃCA // JUBILEUSZ XX-LECIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO