Deklaracja w sprawie budowy Szpitala UR 11 maja 2021