Zamierzenia inwestycyjne

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w latach 2007 – 2013

 

1. BUDOWA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ARCHEOLOGII PODKARPACIA W RZESZOWIE

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

    Priorytet V – Infrastruktura Publiczna

    Działanie 5.1 – Infrastruktura Edukacyjna

    Schemat A- Szkolnictwo Wyższe (tryb konkursowy)