Projekty zrealizowane

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

Projekt: Opracowanie hybrydowego pasywno-aktywnego ustroju dźwiękoizolacyjnego

Projekt finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach konkursu 1/2020 numer wniosku N2_041

Dofinansowanie projektu: 144 120,00 zł

 

Projekt: Opracowanie metod estymacji tlenowych zdolności wysiłkowych mężczyzn w wieku produkcyjnym

Projekt finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach konkursu 1/2020 numer wniosku N2_209

Dofinansowanie projektu: 85 500,00 zł

 

Projekt: Wykrywanie naruszeń cyberbezpieczeństwa i eksfiltracji danych w instytucjonalnym ruchu sieciowym

Projekt finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach konkursu 1/2020 numer wniosku N2_083

Dofinansowanie projektu: 113 066,16 zł

 

Projekt: Inteligentna technologia wspierająca komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi

Projekt finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach konkursu 1/2020 numer wniosku N2_017

Dofinansowanie projektu: 198 645,00 zł

 

Projekt: Technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach żywności funkcjonalnej

Projekt finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach konkursu 1/2020 numer wniosku N2_059

Dofinansowanie projektu: 103 373,82 zł

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 


Infrastruktura_i_Środowisko.jpg [59.95 KB]logo-efrr.png [42.11 KB]

 

 

Kompleks Naukowo - Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski 
Wartość Projektu: 56 828 526,37 PLN

 

BUDOWA PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACYJNO - BADAWCZEGO ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
Wartość Projektu: 33 448 716,71 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 28 400 475,96

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

dsa.jpg [25.99 KB]logo-efrr.png [42.11 KB]

Uruchomienie kompleksu naukowo -dydaktycznego Zalesie - regionalne centra innowacji i transferu  technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym

Wartość projektu: 125 032 637,11 PLN

 

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Wartość projektu: 19 725 720,00 PLN

Wartość dofinansowania: 17 662 006,87 PLN


Centrum Innowacyjnych Technologii

Wartość projektu : 19 897 245,28 PLN

Więcej o projekcie i Centrum: http://www.cit.ur.edu.pl

Film promocyjny Centrum Innowacyjnych Technologii

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

 

program-regionalny.jpg [7.46 KB]logo-efrr.png [42.11 KB]

 

 

Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego: budynek B8, ul. Ks. Jałowego 24 oraz Hala Sportowa, ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie

Wartość projektu: 1 432 854,85 PLN

 

 

Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych

Wartość projektu: 100 850 008,46 PLN

 

Zakład Nauk o Człowieku 

Wartość projektu: 23 002 759,69 PLN

 

Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej 
Wartość Projektu: 135 723 098,65 PLN

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

Wartość projektu : 12 450 436,34 PLN

 

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe. 

Wartość projektu: 2 971206,00 PLN

 

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

Wartość projektu: 1 742 320,38 PLN

 

Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania.
Wartość: 2 720 400,17 PLN

 

Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej
Wartość: 1 580 973,45 PLN

 

Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze sczzególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych

Wartość: 781 098,00 PLN

 

Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodeostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka

Wartość: 1 435 967,98 PLN

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAL_LUDZKI.jpg [43.61 KB]logo-efrr.png [42.11 KB]

UR – nowoczesność i przyszłość regionu

Wartość Projektu: 19 790 469,76 PLN

TESLA – Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”
Wartość Projektu: 2 643 415,22 PLN

Informatyka twoją szansą
Wartość projektu : 4 117 576,05 PLN

Matematyka klucz do sukcesu

Wartość projektu: 2 723 638,90 PLN

NANO - Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wartość projektu: 3 461 562,00 PLN

Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę

Wartość projektu: 1 991 530,86 PLN

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Fundusze strukturalne

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

 

 

 

Projekty zrealizowane w ramach ZPORR

 

Rozwój Systemu Informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wartość projektu: 5 896 348,28 PLN
Wartość dofinansowania: 3 462 561,28 PLN

Przebudowa Pałacu w Weryni na cele naukowo- dydaktyczne
Całkowita wartość inwestycji: 2 520 360,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 844 981,88 PLN

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Przebudowa Domu Kultury WSK na potrzeby Instytutu Muzyki
Całkowita wartość inwestycji: 10 740 334,37 PLN
Wartość dofinansowania: 7 923 350,51 PLN

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego Resovia w Rzeszowie - zespół zadań: poprawa stanu bezpieczeństwa
Wartość projektu: 2 297 155,43 PLN
Kwota dofinansowania: 1 581 314,93 PLN

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej – adaptacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Iwoniczu
Całkowita wartość inwestycji: 1 925 060,76 PLN
Wartość dofinansowania: 1 408 935,91 PLN

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Fundusze strukturalne

 

Wyposażenie budynku Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Warszawskiej 26A
Całkowita wartość inwestycji: 1 152 058,04 PLN
Wartość dofinansowania: 863 743,92 PLN

Fundusze strukturalne

 

Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej w zakresie budowania innowacyjnego klastra spożywczego
Całkowita wartość projektu: 137 506,24 PLN

Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalneFundusze strukturalne

Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu – kursy statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych
Całkowita wartość projektu: 701 233,58 PLN

 

Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego
Całkowita wartość projektu: 156 626,63 PLN

 

Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształcenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny
Całkowita wartość projektu: 267 636,12 PLN

 

Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Internetowa Promocja Nauki
Wartość Projektu: 1 838 906,28 PLN

Feniks- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowowych kompetencji naukowo - technicznych uczniów.
Wartość projektu: 15 985 242,17 zł

Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
Wartość Projektu: 14 254 393,39 PLN

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - projekt systemowy
Wartość Projektu: 851 350 PLN

SPIN PROMOTOR
Wartość projektu : 349 379,00 PLN

Studia podyplomowe - praktyczne nauczanie zawodu
Wartość Projektu: 974 846,30 PLN

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
Wartość Projektu: 7 597 399,15 PLN

Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny w Tyczynie
Wartość Projektu: 298 367,60 PLN

Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny przy II LO w Rzeszowie
Wartość Projektu: 299 617,60 PLN

Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny przy II LO w Rzeszowie - Program Matura
Wartość Projektu: 298 362,08 PLN

Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny w Głogowie Małopolskim
Wartość Projektu: 276 207,60 PLN

Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny w Błażowej
Wartość Projektu: 265 872,60 PLN

Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny w Strzyżowie
Wartość Projektu: 299 207,60 PLN

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu
Całkowita wartość projektu: 4 982,000,00 PLN

Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim
Wartość Projektu: 598 788,21 PLN

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Wartość Projektu: 14 939 960,22 PLN

Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem gospodarki opartej na wiedzy

Wartość Projektu: 2 573 548,17 PLN

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Wartość Projektu: 19 720 943,76 PLN

Nauczyciel - refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta
Wartość Projektu: 1 871 757,94 PLN

Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu
Wartość Projektu: 24 401 768,77 PLN

EDISON – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”
Wartość Projektu: 2 427 839,90 PLN

UR - nowoczesna uczelnia

Wartość projektu: 5 909 452,00 PLN

 

W ramach Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” dla Polski 2004-2006

Czas na pracę – praca na czas
Całkowita wartość projektu: 63 374,81 PLN