Kontakt

Kontakt

https://www.power.gov.pl

 

Staże szansą na zatrudnienie POWR.03.01.00-00-S211/17

 

Biuro Projektu “Staże szansą na zatrudnienie”

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c,  pok. 3 bud. A1, 35-959 Rzeszów

e-mail: powerstaz@ur.edu.pl

tel. 17 872 10 84,  17 851 86 74